qq登陆网-腾讯QQ个性平台qq登陆网-腾讯QQ个性平台

设qq登陆网为首页 将qq登陆网加入收藏 qq登陆网网站导航
QQ空间

受气的QQ个性分组,一脚把你踩在尘埃里

主页 > qq分组 > qq个性分组 > 时间:2012-04-08 12:21
  • ▽▲゛ 
  •  我们用微笑 
  •  
  •   ⌒_⌒ 
  • 找回╰   
  •  
  • 青春 最初旳信仰 
  •  
  • ﹋ ̄︶ ̄︸﹋︶┘

   

  受气的QQ个性分组

   

  • II、 他总是这样
  •  
  • 一脚把你踩在尘埃里
  •  
  • ◇◆◇◆还抱怨
  •  
  • 你站的太低
  •  
  • II、 我看不到你了
  •  
  •  
  •  

   


   

  • ┼──────
  •  
  • 我买了两颗棒棒糖
  • ゝ打算自己吃一个
  • ゝ让你看着我
  • ゝ再吃一个
  • ゝ谗死你
  • ゝ小猪
  •  
  • ──────┼

   


   

  •   我们ノ
  • 沧桑后丶 
  • 希望风ㄟ  
  •  
  •  把莪旳情゜
  •  
  • ﹤带到迩旳耳旁﹥
  •  
  • 希望云ㄟ 
  •  
  •  把莪旳爱゜
  •  
  • <画在天空中> 

   


  QQ个性分组

  •                         
  • □■□■□
  •     □■□■□
  •                         
  •                         
  •                 
  •  
  •         
  • °黑白琴键,
  • 永远夹杂着空白丶

   


   

  •   "▼△
  •   天涯海角
  •       跟随你。。。
  • 只为和你————
  •     执子之手
  • 与子偕老
  •    .︵o♡
  •  □■爱你。。
  • 只因我太想你!!
  • ◆◇--♡

   


   

  • ╋━━━━━━━
  •  
  • 他对你来说
  •  
  •   永远都无法忘记
  •  
  •  
  •  
  • 我对你来说
  •  
  •   永远都只是个笑话
  •  
  • ━━━━━━━╋

   


   

  • ╋━━━━━━━
  •  
  • 我对你来说
  •  
  •  
  •   永远都只是个笑话
  •  
  •  
  •  
  • ━━━━━━━╋
(责任编辑:admin)
手机QQ2010下载
关于我们 | 广告服务 | 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | rss地图 | 版权申明 | 友情链接
Copyright © 2009-2010 QQEnTeR.Com All Right Reserved Article Soft 闽ICP备08103226号-3
服务QQ:964814178